Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4 B. Conclusies van de coördinatiecommissie dd. 30 september 1975.
De raad bespreekt de conclusies, waaronder de hoogte en aard van de hulp aan Portugal. Ook bespreek men het aanstaande consumenten-producenten overleg over energie, ontwikkelings- en grondstofproblemen. Er is volgens Brinkhorst nog maar een minimum aan gemeenschappelijke opstellingen van de EEG bereikt. Het voorstel voor een EEG-mandaat is niet tijdig ingediend. De Nederlandse delegatie kan zich in de EEG-raad daarom niet materieel binden. Wel stemt de raad ermee in dat de delegatie kan instemmen met procedurele afspraken. Ten aanzien van langetermijn-overeenkomsten voor landbouwproducten besluit de raad dat de delegatie niet zou kunnen instemmen met de vaststelling van een overeenkomst met Egypte voordat zekerheid is over de politieke aspecten en de mogelijke precedentwerking.