Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4 d. Conclusies van de coördinatiecommissie van 8 oktober 1975 en van de REZ-vergadering van 10 oktober 1975.
De raad stemt in met de CoCo-conclusies en maakt de volgende aantekeningen: Boersma en Lubbers zullen aanwezig zijn op de tripartite conferentie met de sociale partners. De delegatie zal in de milieuraad over het punt van een Europese milieukartering geen standpunt innemen. Den Uyl zal op korte termijn een gesprek met Vorrink en Gruijters beleggen ter zake van de coördinatie van het beleid ten aanzien van het milieubeheer in internationaal verband. Gruijters was van plan geweest deel te nemen aan de milieuraad van 16 oktober maar heeft afgezien om problemen met Volksgezondheid en Milieuhygiëne te vermijden.