Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00158
10-10-1975
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
4 f. EEG-hulp aan Portugal.
Van der Stoel deelt mede dat na lange strijd is besloten aan Portugal leningen te verstrekken via de Europese Investeringsbank. De Portugese minister van Buitenlandse Zaken was heel dankbaar voor de houding die Nederland inzake heeft ingenomen.