Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00160
10-10-1975
Samenvatting
4 i. Vacature bij de Europese Gemeenschappen.
Lubbers deelt mede dat één van de directeuren-generaal van zijn ministerie belangstelling heeft doen blijken voor een vacature in Brussel op het terrein van de energievoorziening. Van der Stoel merkt op het doel is in Brussel leidende posten bij twee directoraten-generaal door Nederlanders te laten vervullen waarbij men kan denken aan juridische zaken, industriepolitiek of energie. Duisenberg merkt op dat ook gedacht kan worden aan fiscale politiek. De raad stemt ermee in dat Van der Stoel, Duisenberg en Lubbers ter zake op korte termijn overleggen.
Zie ook