Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4 c. Conclusies van coördinatiecommissie van 2 december 1975.
De raad aanvaardt de conclusies maar maakt enkele aantekeningen bij de conclusies ten behoeve van de Algemene Raad. Pronk heeft reserves aangetekend bij de 1400 miljoen r.e. kapitaalhulp aan Mashrek-landen, Griekenland en Portugal. Voor mondiale hulp is slechts 20 miljoen beschikbaar. Pronk vindt dit een onjuiste afweging van prioriteiten. Van der Stoel vindt hulp aan Portugal en Griekenland noodzakelijk. Uiteindelijk legt Pronk zich neer bij een voorbehoud voor hulpverlening aan Mashrek-landen. Pronk tekent aan dat Nederlandse gelden in toenemende mate via de EEG worden besteed en niet daar terecht komen waar ze het meest nodig zijn. Over de besteding van de EEG-hulp hebben hij en het kabinet in feite weinig te zeggen, omdat daarover in de Ontwikkelingsraad geen besluiten zijn genomen.
Zie ook