Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00173
23-01-1976
Samenvatting
4 i. Verhouding EEG-Spanje.
Van der Stoel deelt mede dat de discussie in de EEG-raad niet heeft geleid tot een besluit inzake hervatting van de besprekingen over het handelsakkoord. Spanje zou zelf wel eens de voorkeur kunnen geven aan het direct nastreven van het volledig lidmaatschap. Afgezien van de eis van democratisering, heeft Pronk economische bezwaren tegen een uitbreiding met landen als Griekenland en Spanje. Dergelijke halfgeïndustrialiseerde landen zullen een rem zijn op de verdere ontwikkeling van de EEG. Van der Stoel stemt in met een discussie binnen afzienbare tijd over een eventueel lidmaatschap van Spanje en Griekenland waarbij vooral de economische aspecten aan de orde zullen komen.
Zie ook