Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4 a. Conclusies van de REZ-vergadering op 6 februari 1976.
Van der Stoel ontvangt graag machtiging van de raad om in te stemmen met een EEG-lidmaatschap voor Griekenland aan het eind van een onderhandelingsproces. Vredeling deelt de opvatting dat toetreding om politieke redenen gewenst is. Door te verklaren dat er geen aanleiding is tot het stellen van politieke precondities kan precedentwerking worden voorkomen. Pronk pleit voor een afweging van alle voors en tegens van een lidmaatschap. Den Uyl wil zich positief opstellen tegen de Griekse wens. De raad moet zich bewust zijn van de grote draagwijdte van een dergelijke opstelling: toetreding van Portugal, Spanje en Turkije is dan onvermijdelijk. Uiteindelijk concludeert de raad dat de Nederlandse delegatie zal instemmen met de voorbereiding van onderhandelingen gericht op het volledige EEG-lidmaatschap van Griekenland.