Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3 g. De structurele werkloosheid in de EEG-landen.
Duisenberg deelt mede dat Healy bij een informele bespreking van de EEG-ministers van Financiƫn de werkloosheid in EEG-landen aansneed als een Europees vraagstuk. Volgens Boersma zou de Commissie meer voorstellen inzake moeten indienen. Nu komen de ministers van sociale zaken bijeen zonder iets te besluiten. Lubbers verwacht weinig van een voorstel van de Commissie. Brinkhorst merkt op de Commissie bijzonder weinig competenties heeft op economisch-monetair terrein. Van Nederlandse kant zou een initiatief voor een procedure kunnen worden aangegeven. Vervolgens zou onder Nederlands voorzitterschap een conferentie kunnen worden gehouden. De raad besluit dat Brinkhorst het initiatief zal nemen voor overleg tussen Sociale Zaken, Economische Zaken en Financiƫn met het oog op initiatieven van de Europese Commissie ter behandeling van het vraagstuk van de structurele werkloosheid.