Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00179
05-03-1976
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
4 a. Benelux-overleg over het rapport Tindemans inzake de Europese integratie.
Van der Stoel heeft bij het gesprek met de ministers Thorn en Van Elslande met betrekking tot het rapport Tindemans de nodige voorzichtigheid betracht omdat de raad zich hier nog niet over heeft uitgesproken. Als uitgangspunt kwam naar voren dat de positie van de Europese Commissie en het Europees Parlement verder moet worden verstevigd. Van der Stoel hoopt op een aantal punten een Benelux-standpunt te kunnen bereiken.
Zie ook