Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4 c. Conclusies van de REZ-vergadering op 18 maart 1976.
Na de discussie in de REZ is een herziene versie van de nota over de Europese Unie opgesteld. Deze wordt besproken in de raad. Pronk spreekt zijn waardering uit over de tekstaanpassingen. Hij zou wel willen streven naar een Europa dat meer geïntegreerd is, maar ziet dit niet als een doel op zich. Hij kiest voor een ander alternatief dan Rapport Tindemans. Eerst integratie van interne beleidsterreinen, vervolgens integratie van buitenlandse politiek. Niet alle bewindslieden kunnen zich in de visie van Pronk vinden. Den Uyl vindt dat de nota scherper moet stellen dat Nederland voor een verdere eenwording kiest. De raad gaat na verdere discussie akkoord met toezending van de nota aan de Tweede Kamer na toevoeging van twee extra alinea’s. Hierin wordt gesteld dat bevoegdheden op sociaal, monetair en economisch terrein alleen worden overgedragen naar Europees niveau wanneer hier een adequaat en geïntegreerd beleid tot stand kan worden gebracht.