Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4 d. Voorbereiding van de Europese Raad op 1 en 2 april 1976.
Den Uyl is niet gelukkig met de gedachte om de Europese Commissie naar 9 leden terug te brengen. Als de Gemeenschap zich in de door Nederland gewenste richting ontwikkelt zal een aantal van 13 zeker nodig zijn. Van der Stoel wijst erop dat er voor alle leden geen volledige dagtaak is. Als in de toekomst andere landen lid worden dreigt er een te groot ambtelijk apparaat te ontstaan. Hij steunt het beperken tot negen leden. Den Uyl stelt het recht van initiatief voor het Europees Parlement aan de orde. Uiteindelijk stelt hij voor nu te volstaan met de conclusie dat de delegatie geen nadrukkelijke steun zal geven aan de gedachte om de Europese Commissie te verkleinen tot negen leden. De raad stemt daarmee in.