Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4 k. De benoeming van het lid van de Europese Commissie Lardinois tot directeur van de centrale RABO-bank.
Van der Stoel deelt mede dat Lardinois kandidaat is voor de functie van directeur van de centrale RABO-bank. De benoeming gaat in nadat zijn functie als commissielid is beƫindigd. De vraag is nu of een toekomstig directeur van de RABO-bank nog lid kan zijn van de Commissie. Volgens Van der Stoel is Lardinois deel van een supranationaal orgaan en is het aan de Europese Commissie en niet aan de Nederlandse ministerraad om te oordelen. Pronk ziet dit als formeel juist, maar de politieke werkelijkheid is anders. Van Agt gelooft dat er zakelijk gezien geen belangenconflicten zijn, maar de schijn kan al kwalijk zijn. Misschien moet de heer Ladinois op de hoogte gebracht worden van de aarzelingen van menig lid van de raad. De raad besluit dat de verantwoording voor het voltooien van het ambtstermijn primair bij Lardinois en de Commissie ligt. Het aanvaarden van een andere functie tijdens lidmaatschap stuit op bezwaren.