Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00183
15-04-1976
Samenvatting
4 h. De vooruitzichten voor de Europese samenwerking na de Europese Raad van 1 en 2 april 1976.
Den Uyl wijst erop dat de bijeenkomst van de Europese Raad en zeer negatieve publiciteit heeft gehad. Hij vraagt wat nu de vooruitzichten voor de Europese samenwerking zijn, vooral omdat Nederland als voorzitter wellicht initiatieven kan ontplooien. Van der Stoel wijst op de teleurstelling in het Europees Parlement. De raad stemt in met de conclusie dat Nederland een beslissing over rechtstreekse verkiezingen in 1978 moet nemen. Nederland heeft hier altijd sterk op aangedrongen en moet zich voorbereiden op een compromis. Het voorstel waarbij ieder land een minimum aantal zetels krijgt toebedeeld lijkt de meeste kans te maken. Dit compromis moet aanvaardbaar worden geacht, ook al daalt het Nederlandse aandeel in het Parlement dan enigszins.