Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00184
23-04-1976
Samenvatting
4 b. De Europees-Arabische dialoog.
Van der Stoel deelt mede dat in de Europees-Arabische dialoog door Italië en Frankrijk sterke druk wordt uitgeoefend om te komen tot verdergaande formuleringen ten gunste van de Arabische landen en de Palestijnen. De Britten hebben zich tot nu toe op hetzelfde standpunt als Nederland gesteld. Van der Stoel wil een isolement van Nederland in de dialoog voorkomen en zal proberen op één lijn te komen met Groot-Brittannië en Duitsland. De Nederlandse delegatie zal pogen een amendement inzake de erkenning van het recht van de Palestijnen op een autorité étatique af te houden.