Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4 b. Conclusies van de coördinatiecommissie dd. 28 april 1976.
Den Uyl informeert naar de EEG-standpuntbepaling inzake de UNCTAD-conferentie. Bewindslieden zijn het eens over de doelstelling maar oneens over de procedure. Volgens Pronk moet er niet in een voorforum als de EEG al naar compromissen worden gezocht. Het EEG-standpunt is volgens hem vaak een minimumpositie. Van der Stoel ziet niet hoe men met de werkwijze van Pronk veel kan bereiken voor de ontwikkelingslanden. Met een EEG-standpunt kan men druk uitoefenen. De raad besluit dat de delegatie er naar zal streven dat de EEG zich voor de conferentie niet op minimalistische standpunten vastlegt. Den Uyl stelt ook de tripartite conferentie van werkgevers en werknemers van de EEG aan de orde. Duisenberg heeft een voorstel voor een voorbereidende conferentie in de EEG-raad aan de orde gesteld. Luxemburg heeft aangedrongen om de conferentie te beleggen voor de Europese Raad in juli. Boersma zal akkoord gaan met het houden van de conferentie in juni.