Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00188
07-05-1976
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
4 a. De bijeenkomst in het kader van de Europees politieke samenwerking op 3 mei 1976.
Van der Stoel merkt op dat op veel terreinen sprake is van stagnatie. De Nederlandse delegatie is geslaagd vast te leggen dat in de Europees-Arabische dialoog alleen onderwerpen aan de orde zullen komen die niet met het Midden-Oosten conflict te maken hebben. De PLO wordt niet aangemerkt als ‘autorité étatique’. De gezamenlijke EEG-tekst inzake de UNCTAD conferentie kwam te weinig overeen met de Nederlandse positie. Zonodig zal er op de conferentie een afwijkend standpunt worden ingenomen. Er is geen overeenkomst bereikt over de verkiezingen van het Europees Parlement. Van der Stoel stelt dat Nederland tot vrijwel elke compromis bereid zal zijn, als dit maar leidt tot het doorgaan van de rechtstreekse verkiezingen in 1978.