Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00197
18-06-1976
Samenvatting
4 d. Europese topconferentie op Puerto Rico.
Van der Stoel deelt mede dat tijdens het overleg van EEG-ministers van buitenlandse zaken rond de topconferentie een politieke storm heeft gewoed. Met name Duitsland was nogal ongelukkig over de vertrouwensbreuk. Nederland heeft een tegenvoorstel gedaan waarin deelname van Thorn en Ortoli alleen toegestaan is wanneer zij het Gemeenschapsstandpunt verkondigen. Daarnaast stond in de tekst uitdrukkelijk dat in toekomstige soortgelijke gevallen prealabele consultaties volgens communautaire regels vereist zijn. Inmiddels zijn 7 regeringen akkoord gegaan. Frankrijk heeft tot nu toe een negatieve houding aangenomen. Onduidelijk is waartegen het Franse bezwaar zich richt. Van der Stoel acht het niet uitgesloten dat Schmidt de Fransen nog zal proberen te overtuigen.