Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4 l. Benoeming van een Nederlands lid van de Europese Commissie.
Boersma wijst op de informele afspraak tussen de Beneluxpartners dat de benoemingen van leden van de Europese Commissie zo zullen geschieden dat de drie politieke hoofdstromingen in de Beneluxlanden zijn vertegenwoordigd. Den Uyl stelt dat het van groot belang is dat Nederland snel zijn keuze maakt. Het zou ongelukkig zijn als door wijziging in de politieke kleur van het Luxemburgse lid Nederland zou worden genoodzaakt als laatste zijn keus te maken. De raad stemt in met de conclusie dat vroegtijdig een opvolger van ir. Lardinois zal worden aangewezen.
Zie ook