Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3 d. Conclusies van de REZ-vergadering van 9 juli 1976.
Pronk wil de conclusies van de REZ-vergadering vaststellen ondanks de afwezigheid van Brinkhorst. Brinkhorst en Van der Stoel hebben echter bezwaren tegen de tekst. Pronk acht het niet mogelijk de zaak uit te stellen tot na de vakantie, men wacht in Brussel op het memorandum. Na een discussie over de te volgen procedure stemt de raad ermee in dat Van der Stoel en Pronk nog diezelfde dag zullen overleggen over de vaststelling van het Nederlandse memorandum inzake het ontwikkelingsbeleid van de EEG. Indien dit niet tot overeenstemming leidt zal Den Uyl beslissen. Over de verhouding tussen de coördinatiecommissies voor Europese integratie en voor hulpverlening zal Den Uyl na de vakantie beslissen.
Zie ook