Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3 e. De Europese Raad van 12 en 13 juli 1976.
Westerterp wenst de Nederlandse delegatie geluk met het besluit ten aanzien van de directe verkiezingen van het Europese Parlement. Den Uyl heeft de verwachting dat lang niet alle regeringsleiders en staatshoofden de verregaande consequenties van het besluit om directe verkiezingen mogelijk te maken hebben overzien. Hij verwacht een belangrijke impuls voor de Europese zaak. Vredeling verwacht van het besluit een toenemende betekenis van het regionalisme en een verzwakking van de soevereiniteit. Van der Stoel merkt op dat nog niet alle problemen ter zake van de directe verkiezingen zijn opgelost.