Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00211
24-09-1976
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
4 c. Verkiezingen van het Europese Parlement.
Van der Stoel deelt mede dat ten aanzien van het houden van rechtstreekse verkiezingen in 1978 nu het laatste geschilpunt is weggenomen. Hij verwacht wel dat Frankrijk bij de interpretatie van de afspraken nog moeilijkheden zal maken. Frankrijk heeft te maken met de tegenstand van Gaullisten en communisten.
Zie ook