Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4 c. Financiering voorlichtingsactiviteiten ten behoeve van de directe verkiezing van de leden van het Europese Parlement.
Duisenberg vindt dit een Europese competentie waarvoor geld beschikbaar is in de Gemeenschapsbegroting. Pronk vindt dat dergelijke activiteiten geen ondersteuning behoeven van de staatskas. Als partijen of kiezers niet voldoende belang hechten aan deze verkiezingen, dan moet dat maar blijken. Westerterp vindt het gewenst dat de kiezer wordt voorgelicht. De Gaay Fortman vindt het merkwaardig om voor verkiezingen van een politiek orgaan een nationaal comité te vormen. Den Uyl stelt dat wanneer het comité gesubsidieerd zal worden, ook de Europese Beweging en Politieke partijen subsidies zullen vragen. De raad besluit dat het de voorkeur verdient dat de politieke partijen deze voorlichting verzorgen. Wanneer zij de voorkeur geven aan de comité-gedachte zal de raad deze wens echter accepteren.