Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00215
22-10-1976
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
4 g. Verslag van de onderzoekraad.
Tijdens de onderzoekraad, bijgewoond door Trip en Brinkhorst, is tot beider verbazing voortgang gemaakt inzake het gemeenschappelijke kernfusieprogramma JET. Half november mag de afronding van de besluitvorming worden verwacht.
Zie ook