Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00221
12-11-1976
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
4 g. De samenstelling van de Europese Commissie.
Den Uyl deelt mee dat hem bij een bezoek van de toekomstige voorzitter van de Europese Commissie duidelijk is geworden dat Jenkins sterk hecht aan een wijziging in de verdeling der portefeuilles. De landbouwportefeuille wil hij opsplitsen. Volgens Jenkins bestaan er aan Britse en Franse zijde ernstige bezwaren tegen het continueren van de landbouwportefeuille door het Nederlandse Commissielid. Den Uyl heeft er op gewezen dat Nederland aanspraak kan maken op een zware portefeuille en de landbouwportefeuille wenst te behouden. Jenkins verzet zich tegen het van te voren aanspraak maken op portefeuilles en wil pas tijdens het constituerend beraad tot een verdeling komen. Den Uyl is van mening dat ongetwijfeld eerder duidelijke aanspraken zullen worden gedaan.