Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00222
19-11-1976
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
4 d. Benoeming Nederlands lid van de Europese Commissie.
Den Uyl heeft gesproken met Jenkins, deze vroeg de benoeming op te houden tot na zijn gesprek met de Franse president. Nederland wil aanspraak maken op een zware post en sluit de landbouwportefeuille niet uit. Den Uyl wenst dat de raad een beslissing neemt over de politieke kleur van de kandidaat en pleit er voor een progressief te benoemen. Van der Stoel geeft een overzicht van de verwachte samenstelling van de Europese Commissie. Van Agt concludeert dat de liberale en socialistische stromingen beter zijn vertegenwoordigd dan de christendemocratische. Hij vindt daarom niet dat er een socialist benoemd moet worden. Gruijters en Boersma zijn van mening dat een zittend lid van de raad niet zou moeten worden benoemd. Pronk verkeerde in de veronderstelling dat al was besloten dat een zittend minister niet was uitgesloten. De raad besluit in de vergadering van 26 november te beslissen.