Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4 c. Verslag van de EEG-milieuraad van 9 december 1976.
Brinkhorst deelt mede dat hij er tijdens de milieuraad overeenstemming is bereikt over het tweede milieu-actieprogramma. Met name over de opslag van radioactieve afvalstoffen. Vanwege Franse bezwaren geldt de regeling alleen voor commerciƫle centrales. Lubbers betreurt dit. In de gemeenschappelijke aanpak van dit soort problemen moet niet te snel akkoord worden gegaan met te beperkte formules. Brinkhorst stelt dat het op dit moment belangrijk is dat er iets gebeurd, het plan moet nog verder worden uitgewerkt. Lubbers wil gedegen voorbereiding van een standpunt inzake zodat het niet mogelijk is dat Frankrijk zich aan een gemeenschappelijke regeling ontrekt. De raad besluit tot interdepartementaal overleg over de invulling en uitwerking van het programma.