Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4 a. Conclusies van de coördinatiecommissie dd. 22 maart 1977.
Brinkhorst heeft inlichtingen gekregen die hem niet optimistisch stemmen dat er met betrekking tot de vestigingsplaats van het JET-project een positieve beslissing kan worden genomen in de EEG-raad van 29 maart. Het project lijkt door Frankrijk, Groot-Brittannië en West-Duitsland gemonopoliseerd te worden en dreigt geen werkelijk EEG-project te worden. Brinkhorst zal Lubbers een notitie zenden over de criteria waaraan het JET-project moet voldoen om als Gemeenschapsproject te kunnen worden aanvaard. De Nederlandse delegatie zal ernaar streven om samen met de Belgische delegatie te stellen dat zij alleen met het JET-project kunnen instemmen, als dit inderdaad als Gemeenschapsproject kan worden beschouwd.