Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00239
22-04-1977
Samenvatting
4 d. Bijeenkomst van de raad van ministers van buitenlandse zaken in het kader van de Europese Politieke Samenwerking (EPS) op 18 april 1977 in Londen.
Van der Stoel deelt mee dat tijdens de bijeenkomst overeenstemming is bereikt over de benadering van de conferentie over Europese veiligheid en samenwerking. Er is gesproken over de ontwikkelingen in zuidelijk Afrika en Zaïre. En marge van de bijeenkomst is gesproken over de komende economische topconferentie. Frankrijk verzet zich tegen vertegenwoordiging van de Europese Commissie bij de voorbereidingen. Van der Stoel wijst de Franse houding af omdat ze in strijd is met de in de Europese Raad gemaakte afspraken. De vijf kleine EEG-lidstaten hebben Owen gevraagd alles in het werk te stellen om de Franse bezwaren te overwinnen.