Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3 e. Conclusies van de coördinatiecommissie EEG dd. 25 april 1977.
Aan de orde is de voorbereiding van de economische topconferentie in Londen op 7 en 8 mei 1977. Van der Stoel wijst erop dat het ondanks Franse tegenwerking alsnog is gelukt de EEG ook bij het voorbereidende overleg te betrekken. Waarschijnlijk is dat in Londen zal worden gesproken over de GATT, de conferentie voor internationale economische samenwerking (CIES) en energieproblematiek. Van der Stoel verwacht dat het bij een algemene gedachtewisseling zal blijven, dus dat er geen besluiten zullen worden genomen. De raad stemt ermee in dat de conclusies van het eerder gehouden ministeriële overleg het uitgangspunt vormen voor de delegatie in de Algemene Raad ter voorbereiding van de CIES-conferentie en de economische topconferentie.