Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4 i. De economische topconferentie te Londen op 7 en 8 mei 1977.
Van der Stoel herinnert eraan dat tijdens de Europese Raad in Rome na moeizame gesprekken overeenstemming is bereikt over de EEG-vertegenwoordiging. Jenkins zal echter slechts worden toegelaten op 8 mei. Op 7 mei, wanneer o.a. de algemeen economische situatie wordt besproken, zal hij niet aanwezig zijn. Van der Stoel heeft hiertegen ernstig bezwaar gemaakt. Jenkins is echter al wel akkoord gegaan. Den Uyl is van mening dat Callaghan niet had mogen instemmen met een afwijking van de besluiten van Rome zonder vooroverleg. Duisenberg blijft het betreuren dat Nederland heeft ingestemd met de EEG-vertegenwoordiging. Van der Stoel stelt dat Nederland zich krachtig zal blijven verzetten tegen het streven van sommige naar een directorium.