Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00244
03-06-1977
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
4 d. De problematiek betreffende eventuele uitbreiding van de EEG.
Van der Stoel deelt mede dat de ministers van buitenlandse zaken van de EEG hebben gesproken over de problematiek ten aanzien van de eventuele uitbreiding van de EEG. De Franse en Italiaanse regeringen willen geen nieuwe leden tot dat er een betere balans, ten gunste van de mediteraanse landen, tot stand is gebracht in het landbouwbeleid. Portugal wordt niet in staat geacht op korte termijn toe te kunnen treden. Aan een Spaans lidmaatschap zijn nog grote problemen verbonden. Van der Stoels voorstel om de Europese Raad een verklaring te laten afleggen waarin het wordt onderstreept dat lidstaten van de EEG een democratisch karakter dienen te hebben vond veel bijval.
Zie ook