Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00245
3-6-1977
Samenvatting
4 e. De verkiezingen voor het Europese Parlement in 1978.
Van der Stoel heeft tijdens de bijeenkomst van de ministers van buitenlandse zaken van de EEG opgemerkt dat als een lidstaat zich zou onthouden van rechtstreekse verkiezingen voor het Europees Parlement, dit land niet langer zou behoren te worden uitgenodigd voor de bijeenkomsten in het kader van de Europees Politieke Samenwerking en de Europese Raad. Hoewel een meerderheid van het Lagerhuis voor de verkiezingen is, bestaat er in Groot-Brittannië geen overeenstemming over de wijze waarop de verkiezingen zullen worden gehouden. Afspraak was om de verkiezingen in juni 1978 te houden.
Zie ook