Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4 d. Conclusies van de coördinatiecommissie dd. 11 oktober 1977.
Bij een bezoek aan Den Uyl heeft Vredeling verteld dat alle leden van de Commissie bij de verwante nationale regeringen medewerking gaan verzoeken aan de totstandbrenging van een leningsbevoegdheid van de Europese Commissie. De Commissie ziet deze bevoegdheid als noodzakelijk voor het ontplooien van het werkgelegenheidsbeleid, regionale beleid, sectorstructuurbeleid en beleid gericht op het stimuleren van investeringen. De raad tekent aan dat de delegatie zich positief zal opstellen, onder voorbehoud dat de Commissie concrete plannen indient over de wijze waarop de investeringsactiviteit in de Gemeenschap kan worden bevorderd. Trip merkt op dat wanneer er geen uitzicht bestaat op overeenstemming bij het kernfusieproject, het hem gewenst lijkt definitief van het project af te stappen. Ca. 90 mensen zitten te wachten op toestemming om verder te gaan, dit kan niet onbeperkt voortduren. Trip verwacht bilaterale pogingen voor samenwerking op het terrein van kernfusie.