Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00256
21-10-1977
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
4 c. Vestigingsplaats kernfusieproject JET.
Van der Stoel deelt mede dat Callaghan met bondskanselier Schmidt over de vestigingsplaats van JET heeft gesproken. Afgesproken is dat in de vergadering van de ministers van wetenschapsbeleid de stemming wordt gepeild en dat JET dan zal worden gevestigd in het land dat de meerderheid krijgt. De indruk bestaat dat deze afspraak alleen bestaat voor JET-1, JET-2 zal in een ander vestigingland komen. Van der Stoel vindt dat een kostbare en onnodige afspraak. Over het project zelf bestaat volledige overeenstemming. Nederland heeft geen voorkeur voor één van de twee vestigingsplaatsen.