Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00258
28-10-1977
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
4 e. Vestigingsplaats kernfusieproject JET.
Lubbers deelt mede dat in de vergadering van de ministers van wetenschapsbeleid is besloten JET-1 te Culham in Groot-Brittanniƫ te vestigen. Een meerderheid van de raad had hiervoor de voorkeur. JET-2 zal in een andere vestigingsplaats komen.
Zie ook