Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00261
16-12-1977
Samenvatting
4 d. De rechtstreekse verkiezingen van het Europese parlement.
Den Uyl herinnert eraan dat het Britse parlement dezer dagen heeft besloten voor de rechtstreekse verkiezingen van het Europese parlement niet het systeem van evenredige vertegenwoordiging toe te passen. Derhalve is de vraag of men de verkiezingen kan laten doorgaan dan wel moet uitstellen, nog steeds onbeantwoord gebleven. Van der Stoel vindt het niet wenselijk dat de verkiezingen in slechts acht van de negen landen zouden worden georganiseerd. Dat zou ook in strijd komen met de afspraken ter zake. Het staat nu vast dat verkiezingen niet in het voorjaar 1978 kunnen worden gehouden. Hij concludeert dat de Negen zich opnieuw moeten beraden en dat de uitkomst waarschijnlijk een aktewijzingen zal zijn met uitstel tot het voorjaar van 1979.