Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4 b. Conclusies van de coördinatiecommissie dd. 11 januari 1978.
De raad aanvaardt de conclusies en tekent aan, op voorstel van Van der Mei, dat Nederland zich ten aanzien van de onderhandelingen met Joegoslavië zal neerleggen bij het Commissievoorstel waarin de sociale paragraaf niet bij de onderhandelingen wordt betrokken. Inzake de sociale en de vervoersparagraaf nam Nederland een geïsoleerde positie in. De Britse verlangens inzake het visserijbeleid gaan zeer ver. Van der Stee wil een harde confrontatie met het VK niet uit de weg gaan. Er zijn berichten dat Frankrijk daartoe bereid zou zijn. Van Aardenne is het eens met het belang van een grondige discussie in de raad over het toenemend protectionisme. Economische Zaken zal met Landbouw en Visserij en Verkeer en Waterstaat inzake een nota voorbereiden.