Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00266
24-02-1978
Samenvatting
4 b. Verslag van het slangoverleg in Kopenhagen en van de Ecofin-raad in Brussel.
Andriessen brengt verslag uit van het overleg in Kopenhagen tussen de landen die deelnemen in het slagarrangement. Noorwegen was voornemens de kroon met 8% te devalueren. Uiteindelijk besloten de Noren binnen de slang te blijven. Twee dagen na het overleg vond in Parijs een conferentie plaats van de ministers van financiën van de Verenigde Staten, Engeland, Frankrijk en Duitsland. Andriessen heeft op de Ecofin-vergadering laten blijken dat Nederland geen prijs stelt op dergelijke bijeenkomsten, noch van Engelse noch van Franse zijde kwam een reactie. Andriessen had de indruk dat er meer begrip aanwezig was voor de noodzaak om de gemeenschappelijke Europese aanpak op financieel-economisch gebied te versterken.
Zie ook