Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4 a. Conclusies van de coördinatiecommissie dd. 28 maart 1978.
Van der Stee zou het zeer op prijs stellen als tijdens of en marge van de Europese Raad zou worden gesproken over het visserijbeleid. Tot nu toe hebben de acht andere lidstaten Groot-Brittannië niet kunnen bewegen tot een compromis. De Britse houding verhardt nog steeds. Andriessen lijkt het gewenst dat een gemeenschappelijke Europese actie ter stimulering van de economieën aandacht krijgt. De raad bespreekt ook over de wenselijkheid van een energiegesprek met het Oostblok. Uiteindelijk worden de CoCo-conclusies geaccepteerd met de aantekening dat tijdens de komende raad de visserijproblematiek en het vervoersvraagstuk naar voren zal worden gebracht door de Nederlandse delegatie.