Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00270
05-05-1978
Samenvatting
4 b. EG-discussie over opkomend protectionisme.
In de jongste EG-raad van ministers is een principiële discussie is gewijd aan het protectionisme en de vrijhandel. Daarbij kwamen de Britten lijnrecht te staan tegenover de Duitsers. Andriessen vindt het gewenst dat deze discussie wordt voortgezet. In Europa zijn sterke protectionistische tendenties waar te nemen, voor Nederland gaat het hier om een kwestie van essentiële betekenis. In interdepartementaal overleg, onder leiding van Van der Mei, wordt er een nota over protectionisme voorbereid die zal worden besproken in de CoCo en de REZ.
Zie ook