Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00271
19-05-1978
Samenvatting
4 e. Conclusies van de coördinatiecommissie dd. 17 mei 1978.
Van Aardenne heeft de vorige dag Europese Commissaris Ortoli ontvangen. Deze heeft de noodzaak van geconcerteerde actie ten behoeve van de economische positie van de EG nog eens onderstreept. Ortoli heeft om een economische impuls van 0,5% van het BNP gevraagd. Nederland is bereid hieraan mee te werken. Essentieel is echter de opvatting van West-Duitsland. Van Agt heeft begrepen dat Schmidt niet gelukkig is met de herhaaldelijke verzoeken om een impuls te geven aan de economie. Van Aardenne heeft begrepen van de Duitse minister van Economische Zaken dat men halverwege dit jaar wellicht bereid zal zijn tot maatregelen.
Zie ook