Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4 c. Conclusies van de coördinatiecommissie dd. 31 mei 1978 inzake de politieke hoofdlijnen van de Lomé II-conventie.
Albeda kan met de conclusie over de toetreding van Portugal tot de EG instemmen, maar verdergaande verklaringen moeten achterwege blijven. Hij is bezorgd over de arbeidsmarktgevolgen van die toetreding. Er moet extra nadruk worden gelegd op de noodzaak van overgangsbepalingen en een lange overgangsperiode. Andriessen en Van Aardenne onderstrepen eveneens de problemen die toetreding van Portugal met zich mee kan brengen. Het betreft nog steeds een ontwikkelingsland. De raad bespreekt een aantal tekstaanpassing van de nota inzake Lomé-II, betreffende het suikerbeleid en de bevoegdheden tot optreden van de Gemeenschap bij schending van mensenrechten.