Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
5. Conclusies van de REZ-vergadering op 5 juli 1978.
De raad bespreekt de Europese Raad te Bremen. Frankrijk en Duitsland hebben het initiatief genomen ter verbetering van de stabiliteit van de wisselkoersen. Dit voorstel is gekoppeld aan het totstandbrengen van een Europees Monetair Fonds. Dit zou echter slechts kunnen functioneren als er een Europees wisselkoersarrangement bestaat. Hierover lopen de visies nogal uiteen. Frankrijk stelt een monetaire structuur voor waarbij het slangarrangement verdwijnt en een Europese rekeneenheid het referentiepunt wordt. Duitsland wil echter het slangarrangement handhaven. Groot-Brittanniƫ heeft bezwaar gemaakt tegen het Frans/Duitse voorstel. Nederland wordt in de pers een paniekreactie verweten. Volgens Andriessen is dit onterecht. De delegatie heeft niet louter negatief gereageerd op het Frans/Duitse voorstel en gesteld dat men verder wil meedenken.