Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4 b. Conclusies van de coördinatiecommissie dd. 11 juli 1978.
Van der Stee merkt op dat Nederland in het bijzonder in de hogere ambtelijke rangen van de Europese Commissie slecht is vertegenwoordigd. De raad vindt het gewenst dat Buitenlandse Zaken meer aandacht schenkt aan het vergroten van het aantal ambtenaren met de Nederlandse nationaliteit bij de Europese Commissie. Financiën zal binnenkort, vooruitlopend op de algemene problematiek van de salarishoogte bij internationale organisaties, een notitie naar de raad zenden over de salarissen van de leden van het Europees Parlement. Op de Europese Raad heeft men ingestemd met een tempering van deze salarisontwikkeling.
Zie ook