Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4 c. Verslag Europese Raad van 6 en 7 juni 1978.
Tijdens de Europese Raad te Bremen zijn geen resultaten geboekt met betrekking tot het ondernemen van een gezamenlijke actie ter bestrijding van de economische problemen in de lidstaten. Met name de Bondsrepubliek heeft geen verplichtingen op zich genomen. Er is wel een afspraak gemaakt over het monetaire voorstel van Frankrijk en Duitsland. De lidstaten zullen dit plan de komen maanden positief en kritisch bezien. Hiervoor zal een instructie worden opgesteld in de EcoFin Raad van 24 juli. Het is mogelijk om het voorstel te amenderen voordat het op 1 januari 1979 in werking treedt. De raad stemt ermee in dat Andriessen een notitie zal voorbereiden over de problematiek van de wisselkoersregime in Europa en de belangrijkste niet-Europese handelspartners in het licht van het Frans/Duitse monetaire voorstel.