Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
5. Toekomstige honorering van direct gekozen Europese parlementariërs.
De raad bespreekt een notitie over de honorering voor Europese parlementariërs. Onderwerp van discussie is de reiskostenvergoeding wat vanwege verschillende reisafstanden nogal kan verschillen. Ook zou een dubbel mandaat kunnen leiden tot een dubbel salaris. Het Europees Parlement komt zelf ook nog met een voorstel. Van Agt stelt voor de in de notitie genoemde vierde variant in beginsel te aanvaarden. De bewindslieden van Buitenlandse Zaken worden gemachtigd het moment te bepalen waarop dit standpunt in de openbaarheid kan worden gebracht. De raad besluit aldus.
Zie ook