Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3 a. Conclusies van de coördinatiecommissie dd. 11 oktober 1978.
Na een discussie over de ontwerp richtlijn inzake het toegestane geluidsniveau van motorrijtuigen stelt Van Agt voor de conclusies van de coördinatiecommissie te aanvaarden. De raad besluit aldus en stemt ook in met de aantekening dat Nederland zal blijven vasthouden aan zijn standpunt over de ontwerprichtlijn tenzij blijkt dat Nederland als enige land dit standpunt inneemt. Ook besluit men dat Volksgezondheid en Milieuhygiëne voortaan in een eerder stadium zal worden betrokken bij de voorbereiding in EG-verband van aangelegenheden die op het terrein van dit departement liggen. In het geval van deze richtlijn was het departement pas laat bij de totstandkoming van richtlijn betrokken.