Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4 b. Conclusies van de coördinatiecommissie dd. 22 november 1978.
De Ruiter vindt dat de EG met de richtlijn inzake illegale migratie en arbeid het werkterrein van de lidstaten betreedt. Van der Mei merkt op dat diverse partners bezwaren tegen de ontwerprichtlijn hebben. Het zal waarschijnlijk niet tot stand komen. De Nederlandse delegatie zal duidelijk naar voren brengen dat de competenties van de lidstaten op het gebied van strafrecht niet mogen worden aangetast. Andriessen wijst op de financiële consequenties van de ontwerprichtlijn inzake gelijke behandeling van mannen en vrouwen op het terrein van sociale zekerheid. Hij dringt aan op een lange overgangstermijn. De Ruiter vindt het onjuist dit na te streven. Gardeniers en Pais vinden dat de delegatie zich niet afhoudend hoeft op te stellen, de richtlijn hoeft geen extra geld te kosten.
Zie ook