Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4 a. Conclusies van de coördinatiecommissie dd. 12 december 1978.
De raad discussieert uitgebreid naar aanleiding van de CoCo-conclusies over een breed scala van onderwerpen. Men bespreekt onder andere de moeilijkheden met betrekking tot het gelijk stellen van opleidingen aan de Fach-Hochschule in West-Duitsland aan de Nederlandse HTS en het verschil in definitie van het begrip ‘Hoger Onderwijs’. Ook Stabex, en mogelijk misbruik van het systeem, is onderwerp van gesprek. Met betrekking tot de toetreding van Griekenland tot de EG is de overgangsperiode door de EG voorgesteld op 7 jaar. De Griekse premier pleit voor een soepeler standpunt. Nederland kan akkoord gaan met een kortere overgangsperiode. Financiën zal een nota opstellen over het verband tussen uitgaven op nationaal en Europees niveau.
Zie ook