Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4 c. Conclusies van de coördinatiecommissie dd. 30 januari 1979.
Nederland zal tijdens de besprekingen van de voorstellen van de Europese Commissie over de landbouwprijzen er op aandringen dat de normen om vast te stellen of er sprake is van een klein veehouderijbedrijf worden verruimt waardoor de uitzonderingen ook van toepassing zullen zijn op bepaalde Nederlandse bedrijven. De Algemene Raad en het Europese Parlement hebben geen overeenstemming over de begroting. Het EP heeft de begroting verhoogd. Van der Mei benadrukt dat het belangrijk is de positie van het EP te versterken. Dat betekent echter niet dat het over onbeperkte bevoegdheden kan beschikken. De raad besluit dat Nederland een welwillende houding zal aannemen ten opzichte van de versteviging van de positie van het Europees Parlement.